Meninger:

En fremtidsretta videregående skole for Sør-Troms

Videregående verdi: Tidligere lærere minner blant annet om den kulturhistoriske verdien som ligger i veggene på Heggen videregående skole, og vil ha omkamp.  Foto: Tore skadal

Meninger

Troms fylkeskommune har stilt 1000 millioner kroner til disposisjon for å gi ungdom i Sør-Tromsregionen et så godt læringsmiljø som mulig. Utgangspunktet for dette vedtaket finner vi blant annet i fylkesrådslederens innstilling (26.02.2019) til fylkesrådet: «Den fysiske tilstanden ved mange av skolene i Troms tilsier at det iverksettes renovering og ombygginger flere steder. Heggen videregående skole i Harstad har de største utfordringene, og fylkestinget har i flere omganger behandlet spørsmålet om ny videregående skole i Harstad.»

Det har i mange tiår ikke bare vært behov for «renovering og ombygginger» ved de videregående skolene i Harstad. Ære være politikerne på fylkestinget som nå ikke bare vil ta igjen det tapte, men også skape en skole for framtida. Men gode nyheter kommer noen ganger sammen med dårlige. Det er dessverre lagt føringer for bruken av disse midlene som, slik vi ser det, verken er fremtidsretta eller tar hensyn til vår bys historie.