Meninger:

Jernbanen som samfunnsbygger

VIKTIG: Å bygge jernbane er å bygge Norge, konkluderer forfatteren av leserinnlegget. Illustrasjonsfoto.  Foto: Stian Jakobsen

Meninger

Jeg vokste opp i Harstad på 1950-tallet, og Narvik var nabobyen som vi alltid sammenlignet oss med og konkurrerte med. Men det vi i Harstad aldri kunne konkurrere med Narvik om, var jernbanen: Å komme til Narvik og jernbanestasjonen der, å høre lyden av tog på skinner – det var selve lyden av den store verden for meg! Min første utenlandsreise foregikk da også fra Narvik – med toget til Kiruna, og tilbake. Det var stort for oss som var barn på 1950-tallet.

Så vokste man opp, og verden utvidet seg. Da jeg begynte å studere i Oslo på tidlig 1960-tall, var det toget vi reiste med til og fra hovedstaden. Men først måtte vi ta bussen fra Harstad til Fauske, deretter nattoget til Trondheim og så dagtoget til Oslo. Det tok cirka 36 timer å komme seg dit, men sånn bare var det. Det var for øvrig akkurat på denne tiden at det ble vedtatt i Stortinget å stoppe videreføring av Nord-Norgebanen. Nå skulle vi i stedet få flotte autostradaer til resten av Nord-Norge, ble vi fortalt – dét var morgendagens løsning.