Harstad Tidende mener:

Nødvendig vakthund

LO-patruljene vil ikke stå uten sommerjobb med det første. For denne vakthunden trengs i norsk arbeidsliv.

Meninger

Da LO startet sine sommerpatruljer midt på 1980-tallet ble det avdekket brudd på arbeidsmiljøloven i rundt halvparten av bedriftene som ble besøkt. Patruljevirksomheten retter seg primært mot ungdom i sommerjobb, og årets «fangst» ble regelbrudd i nær 40 prosent av 4788 bedrifter langs patruljenes landsomfattende reiserute. Det går i riktig retning, men de siste årene har ikke tempoet vært imponerende. Alvorsgraden vil naturlig nok variere. Men LO og NHO er samstemte: Antallet brudd er for høyt. Regelverket skal følges, og det er viktig at unge tas imot på en god måte, sier NHOs kommunikasjonssjef Nicolai Heyerdahl til NTB.

At sommervikarer ikke blir informert om hvem som er verneombud, er et utbredt brudd, men kanskje ikke blant de alvorligste. Mer bekymringsfullt er det når brudd på overtidstidsbestemmelsene registreres i nærmere én av ti bedrifter, en klar økning fra i fjor. Øker gjør også ureglementert kameraovervåking. I en bransjevis inndeling kommer serveringsstedene dårligst ut med hensyn til både minstelønn og overtidspraksis. Kort sagt er det intet som tyder på at LO-patruljene vil stå uten sommerjobb med det første. For denne vakthunden trengs i norsk arbeidsliv.