Meninger:

Høyre vil at Harstad kommune skal ansette flere med hull i CV-en

– ALLE KAN BIDRA: – Høyre mener alle har noe å bidra med. Derfor er vi opptatt av at flere skal få en sjanse i arbeidslivet. Det betyr mye for den enkelte og for samfunnet, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto.  Foto: Løchen, Per

Meninger

Høyre vil at Harstad kommune årlig skal ansette folk med hull i CV-en

Lokalt forslag: Harstad Høyre vil at fem prosent av alle nye jobber i kommunen skal gå til folk som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Regjeringsplattformen: Sette mål om at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».

Problembeskrivelse: I 2018 var sysselsettingsnivået for befolkningen i yrkesaktiv alder på 74 prosent, mens den var på cirka 44 prosent blant personer med funksjonsnedsettelse. 85 000 enkeltmennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker seg en jobb!

Enkelte grupper har særlige utfordringer med å komme seg i arbeid, eller med å holde seg i arbeid over tid. Det kan ha mange forklaringer: «hull i CV-en», sykdom, nedsatt funksjonsevne for å nevne noe.

• Høyre mener alle har noe å bidra med. Derfor er vi opptatt av at flere skal få en sjanse i arbeidslivet. Det betyr mye for den enkelte og for samfunnet.

• Kommunen bør ringe NAV når de har behov for arbeidskraft, istedenfor å ringe bemanningsselskapene.

• Vi mener vi i kommunen må ha like høye ambisjoner på vegne av enkeltmennesket som det staten har, og vinner vi valget til høsten vil dette være en viktig sak for oss.

• Vi bør være en del av regjeringens inkluderingsdugnad, for å få flere som står utenfor inn i arbeidslivet.

• Vi vil at Harstad kommune skal være en inkluderende arbeidsgiver. Det handler om å gå foran og si at vi skal gi flere muligheten til å leve det livet de vil, og være en del av det viktige fellesskapet som en arbeidsplass er.