Viking gikk 9,4 millioner i minus

Opprykket billigere enn antatt, men klubben vil fylle på med penger.

Vikings daglige leder Eirik W. Henningsen og styreleder Stig Christiansen ser forbedringer, men vil styrke egenkapitalen i selskapet.   Foto: Anders Minge

fotball

Under torsdagens generalforsamling i Viking, ble de endelige regnskapstallene for 2018 presentert for klubbens aksjonærer.

Viking har besluttet å rapportere tallene for Viking Fotball AS og Viking Stadion AS under ett, altså konsolidert. Totalt ble underskuddet på 9,4 millioner kroner. Fotballen gikk 7,5 millioner i rødt, mens stadiondriften endte på 1,9 millioner i minus.