Skjebnedag for Harstadpakken:

Her er alternativene politikerne må velge mellom

Dette betyr 0-alternativet, merfinansiering på 750 millioner kroner og det dyreste alternativet på 900 millioner kroner.

  Foto: Frank R. Roksoy

nyheter

Klokken 13 mandag denne uken samles formannskapet i Harstad kommune for å gi sin anbefaling til kommunestyret som kommer med endelig beslutning om Harstadpakkens framtid 21. februar.

Følg møtet direkte her.

Det flertallet er enige om i Formannskapet er som regel også beslutningen som fattes senere i kommunestyret.

Den viktigste saken handler om Harstadpakken der politikerne må velge et av tre alternativer:

 • Stoppe byggingen av Harstadpakken når pengesekken er tom
 • Gi 750 nye millioner til prosjektet
 • Gi 900 millioner kroner til prosjektet

Dette får du tilbake for de ulike alternativene

Styringsgruppa for Harstadpakken har laget en oversikt over hva de tror borgerne vil få igjen når Harstadpakken er ferdig basert på de tre ulike alternativene.

Dette får vi i alle tre alternativer

 • Bomstasjoner på Riksvei 83. Nytt kryss i Kanebogen på Riksvei 83. Harstadtunnelen. Nye kryss på hver ende av tunnelen. Redusert opprustning av riksveien fra Kanebogen til Margrethe Jørgensens vei, med vekt på gang-sykkelsti. Redusert opprustning av riksveien fra Byskillet, gjennom sentrum til Samagata.
 • Det som er nevnt så langt er prosjekter tilknyttet riksveien. Av fylkesveier vil vi få dette i alle alternativene:
 • Opprusting av Fylkesvei 848 Shellrundkjøringen. Opprusting av Fylkesvei 6 Hagebyveien. Fylkesvei 12 Mercurveien fra boligområdet til Esso med veiutbedring og fortau rekker pengene kun til byggeplanlegging.
 • Av kommunale prosjekter får du dette i alle alternativene: Rundkjøring Shell Åsby, St. Olavs gate, Fagerliveien, Landsåsveien-Novkollen, Kongsveien-Landsåsveien, Rødbergveien, Gangsåsveien
 • Hva angår kollektivtrafikk gir 0-alternativet en sterkt redusert løsning der kollektivknutepunkt i sentrum utgår.

750 millioner kroners-løsningen

I tillegg til alt det som er nevnt tidligere, får man i tillegg:

 • Litt mer på riksveiprosjektet Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei. Litt mer på Ruksvei 83 Byskullet-Sentrum-Samagata. Punktutbedring på sykkelvei Medkila-Ruggevikveien inkludert kryssløsning
 • Av fylkesprosjektene vil Fylkesvei 12 Mercurveien, fra boligområdet til Esso med veiutbedring og fortau bli gjennomført. Det samme gjelder Bergsengbrua - Stalheimveien med oppstramming av kryssområder med tanke på myke trafikkanter. Gangfelt, sykkelfet og fortau på Kongsveien halveres.
 • Av kommuneprosjekter inngår her VP Skarvegen, Stalheimveien - Gamle Ridevei, Grønnliveien - Gamle Stangnesvei, Steinveien - Grønnebakkan, Ruggevikvegen - Los Holtes veg, Heia - Natthusveien - Vinsjveien
 • Hva angår kollektivtrafikk vil denne løsningen bli "redusert".

900-millioner kroners-løsningen

I tillegg til alt det som er nevnt tidligere, får man i tillegg:

 • På riksveinettet får man enda mer av Riksvei 83 Byskillet - Sentrum - Samagata. Sykkelvei Medkila - Ruggevikveien med kryssløsning halveres.
 • Av fykesprosjekter får man full opprustning av gang, sykkelvei og fortau på Kongsveien.
 • Av kommunale veger vil Los Holtes veg og Dvergfuruveien opprustes. Bjørnebåsen - Skogveien halveres.

Dette er ikke del av noen av løsningene

 • Samamoan
 • Mercurvn./Kongsv, g/s-vei fra Russevikvn/Rødbergvn til boligfelt Mercurveien (Alt 4 minus Alt 1)
 • Åsegarden / Tennvassåsen, g/s-vei
 • Bergsveien fra Bergsbakken - Haganveien, fortau
 • Stangnesveien - fra Åkervn til Grønnlivn, fortau
 • Samasjøvn. Tordenskjoldsvn. Havnegt