Lederen:

Åpen for endringer

Foto: Ivar L Paulsen

Skal skolen forberede barn og unge på fremtidens arbeidsliv, må de få leke mer.

I høst er det 20 år siden det første kullet med seksåringer begynte på skolen, men har reformen svart til forventningene? KrF var imot reformen, og Knut Arild Hareide er ikke tvil om at partiet ”dessverre fikk rett” i sine advarsler. På partiets landsstyremøte nylig minnet han om en forutsetning som ble formulert av det tverrpolitiske stortingsflertallet bak reformen: det første skoleåret skulle være preget av læring gjennom lek. I stedet ser vi at seksåringene presses inn i et system preget av skolefag. testing og prestasjoner, fremholdt KrF-lederen. Barn skal både lære og utvikle seg, men på barnets egne premisser, ikke på skolesystemets.

En skoledebut på sviktende premisser kan gi problemer med å sitte stille og ellers tilpasse seg skolehverdagen, noe som i sin tur kan svekke lærelysten. Mange foreldre vil sikkert nikke gjenkjennende til KrF-lederens betraktninger. Og skoleforskning kan gi støtte et stykke på vei. En av Norges ledende på fagfeltet, pedagogikkprofessor Peder Haug har påpekt at gutter modnes senere enn jenter og derfor kan komme dårligst ut når barn utsettes for ”læringspress og voksenstyrte systemer” i for tidlig alder. Generelt gjelder det barn som er født sent på året.

I hvilken grad bør seksårsreformen trekkes inn i diskusjonen om frafallet på videregående og gutteflertallet blant skoletaperne? KrF vil ha en ny stortingsmelding, basert på en grundig evaluering av reformen. Å gjennomgå erfaringene etter 20 år, lyder fornuftig - som ett bidrag til det langt mer omfattende arbeidet med å møte utfordringene i dagens skole. Siktemålet med en evaluering bør imidlertid ikke være en omkamp basert på skolen anno 1997. Kunnskapsløftet og økt timetall i barneskolen er blant tiltakene som er iverksatt i mellomtiden.

«Tidlig innsats» er blitt et tverrpolitisk mantra i skoledebatten, og innsatsen på det aller tidligste planet kan med fordel få mer oppmerksomhet. Alle parter og partier bør være åpne for visse endringer det første året. Skolen må gis rom for et bedre samspill mellom lek og læring. For Hareide kan ta både Utdanningsforbundet og næringslivet til inntekt for sitt syn: Skal skolen forberede barn og unge på fremtidens arbeidsliv, må de få leke mer.

Mer å lese på ht.no:

Skal skolen forberede barn og unge på fremtidens arbeidsliv, må de få leke mer.

Leses nå:
Nyheter

Politikerne i tvil om Seljestad er sentrumsnær nok:

Utsetter ny barnehage

Et enstemmig formannskap utsatte i går planene om å starte arbeidetmed et forprosjekt til ny Sletta barnehage til 60 millioner.

Ikke bare førjulsmesse i Stangneshallen:

Flere bein å stå på

Stangneshallen har flere bein å stå på økonomisk.

Kommunen sms-varsler deg om vannforbruket

For å effektivisere innsamlingen av vannmåleravlesninger for bedrifter og private eiendommer, tar Harstad kommune i bruk SMS-varsling.

Kontrollerer byggevirksomhet i Skånland:

Sjekker ut ukjente bygg

Skånland kommune er på offensiven for å avklare om det finnes ulovlige mindre bygg, reist uten byggetillatelse i kommunen. Nå ruller disposisjonssøknadene inn.

Politikerne i tvil om Seljestad er sentrumsnær nok:

Utsetter ny barnehage

Ikke bare førjulsmesse i Stangneshallen:

Har flere bein å stå på

Spillerjakt i Europa

Sonderingene er i gang, og Medkila-trener Margunn Haugenes vet hva hun må ha inn av spillere.

– Tar høyde for unntak

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) sier at regjeringens fokus ikke bare er på fravær.

Kontrollerer byggevirksomhet i Skånland:

Sjekker ukjente bygg