Juryordningen avskaffes over nyttår

oppheves: – Regjeringen har arbeidet for å få opphevet juryordningen så fort som mulig. Det er derfor gledelig at vi får til en ikraftsetting allerede over nyttår, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).Foto: Troms Folkeblad

Juryordningen avskaffes 1. januar 2018. Det ble besluttet i statsråd i dag.

– Regjeringen har arbeidet for å få opphevet juryordningen så fort som mulig. Det er derfor gledelig at vi får til en ikraftsetting allerede over nyttår, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP), i en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet fredag.

Lagmannsrettens sammensetning vil bli endret. Juryordningen erstattes av en meddomsrett med to fagdommere og fem lekdommere.

– Lekdommerelementet vil fremdeles stå sterkt, men det ivaretas på en bedre måte. Vi får et mer effektivt system som ivaretar domstolens ressurser og avgjørelsen av skyldspørsmålet vil gis en grundig begrunnelse i alle saker, sier Amundsen.

Det er også fastsatt overgangsregler som vil regulere behandlingen av pågående straffesaker. Saker som er anket til lagmannsretten før 1. januar 2018 skal følge gammel ordning, mens saker som påankes senere behandles i tråd med de nye reglene. Etter 31. desember 2018 vil alle ankesaker behandles av en meddomsrett.

Mer å lese på ht.no:
Leses nå:
Nyheter

Driver virksomhet midt i smørøyet

Tjeldsundbrua kro og hotell kom til rett tid, og på rett plass. Tomta på fastlandssiden av brua nemlig helt unik.

Ble spådd 50 års levetid da den åpnet:

– Kan stå i enda 50 år til

Ingen trenger å frykte for tilstanden til Tjeldsundbruas med tanke på bruas alder. Den vil bli godt ivaretatt, ifølge Geir Jørgensen i Statens vegvesen.

Bru flytter fjell:

Den nye attraksjonen i regionen

I tillegg til å omkalfatre på kartet i regionen, blir Hålogalandsbrua et lekkert stykke monumental brubyggekunst.

Heggenelever valgte bort filmfestivalen i Tromsø:

Støtter Amiff i Harstad

Valgt bort er kanskje ikke det helt rette uttrykket, men elevene er fornøyd med å være på festival i Harstad.

Amiff 2017 åpnet:

Knut Andersen på filmfestival:

Nyter film i fødebyen

Heggenelever valgte bort filmfestivalen i Tromsø:

Støtter Amiff i Harstad