Juryordningen avskaffes over nyttår

oppheves: – Regjeringen har arbeidet for å få opphevet juryordningen så fort som mulig. Det er derfor gledelig at vi får til en ikraftsetting allerede over nyttår, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).Foto: Troms Folkeblad

Juryordningen avskaffes 1. januar 2018. Det ble besluttet i statsråd i dag.

– Regjeringen har arbeidet for å få opphevet juryordningen så fort som mulig. Det er derfor gledelig at vi får til en ikraftsetting allerede over nyttår, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP), i en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet fredag.

Lagmannsrettens sammensetning vil bli endret. Juryordningen erstattes av en meddomsrett med to fagdommere og fem lekdommere.

– Lekdommerelementet vil fremdeles stå sterkt, men det ivaretas på en bedre måte. Vi får et mer effektivt system som ivaretar domstolens ressurser og avgjørelsen av skyldspørsmålet vil gis en grundig begrunnelse i alle saker, sier Amundsen.

Det er også fastsatt overgangsregler som vil regulere behandlingen av pågående straffesaker. Saker som er anket til lagmannsretten før 1. januar 2018 skal følge gammel ordning, mens saker som påankes senere behandles i tråd med de nye reglene. Etter 31. desember 2018 vil alle ankesaker behandles av en meddomsrett.

Mer å lese på ht.no:
Leses nå:
Nyheter

Troms får fast mobbeombud

Nå innføres en fast ordning med fylkesvise mobbeombud. For Troms, som har deltatt i piloten, vil nå denne bli en fast ordning, og en stemme for barn som trenger det.

Videreførte storkontrakt

Polaris Trykk har sikret avtale om trykking av 150 millioner kundeaviser for Coop i 2018 og 2019.

Videreførte storkontrakt

Polaris Trykk AS har sikret avtale om trykking av 150 millioner kundeaviser for Coop i 2018 og 2019.

– Milepæl for oss

Harstad Cykleklubb har startet på en ny epoke på veien mot ferdigstillelse av Blåbærhaugen Sykkelpark.

130 år - 130 historier:

Iskongen - helt privat

Han dukker opp hver jul. Men hvem er han - egentlig.

Sender ut pressemelding i slutten av uka:

Taus om overgrepssak