Åpning av Sametinget i dag:

Kongen til Karasjok

ÅPNING: I dag åpner H.M. Kong Harald V det åttende sameting. Det skjer i Karasjok klokken 13. Foto: Sametinget

I dag åpner H.M. Kong Harald V det åttende sameting.

Det skjer ved etttiden i Karasjok. Sametingsrepresentantene og andre gjester er på plass i plenumssalen før Kongen og Kronprinsen ankommer salen. Tirsdag var samtlige innvalgte representanter på plass for fotografering.

Den offisille åpningen pågår fram til 13.50, melder Samtinget på sine nettsider. Representantene og andre gjester er på plass ved lunsjbordet på hotellet. Klokken 14.20 er det lunsj på hotellet med Kongen og Kronprinsen.

Sametingsrepresentantene skal på ettermiddagen ha opplæring i bruk av voteringsanlegg i plenumssalen. Sametingets plenumsmøte følger deretter med opprop av representantene- førsterepresentanten i hver valgkrets overleverer fullmaktene.

Til konstitueringen av Sametinget fremmes følgende saker:

34/17 Konstituering

- Opprop av representantene

- Representant nr.1 i hver valgkrets overleverer valgkretsens fullmakter

35/17 Valg av fullmaktskomité i henhold til Sametingets grunnregler § 7

36/17 Fullmaktskomiteens innstilling om fullmaktene - godkjenning av valget

37/17 Valg av plenumsledelse

- Overrekkelse av dokument

38/17 Valg av sametingsråd

- Framleggelse av politisk tiltredelseserklæring

39/17 Valg av valgkomité

40/17 Valg av kontrollutvalg

41/17 Valg av plan- og finanskomité

42/17 Valg av oppvekst-, omsorg- og utdanningskomité

43/17 Valg av nærings- og kulturkomité

44/17 Valg av medlemmer til Samisk parlamentarisk råd

45/17 Sametingets møteplan 2017 - 2018


Følgende repsentanter sitter i Sametinget:

Inger Eline Eriksen Fjällgren (Árja), Synnøve Søndergaard (Det norske Arbeiderparti), Elisabeth Erke (Det norske Arbeiderparti), Jørn Are Gaski (Det norske Arbeiderparti), Bjørn Inge Mo (Det norske Arbeiderparti), Tom Christer Sottinen (Det norske Arbeiderparti), Kåre Ivar Olli (Det norske Arbeiderparti), Isak Mathis O. Hætta (Fastboendes liste), Arthur Tørfoss (Fremskrittspartiet), Berit Marie P. E. Eira (Johttisápmelaččaid listu), Tor H. Mikkola (Nordkalottfolket), Toril Bakken Kåven (Nordkalottfolket), Kjellrun Wilhelmsen (Nordkalottfolket), Aili Keskitalo (Norske Samers Riksforbund), Tor Gunnar Nystad (Norske Samers Riksforbund), Aili Guttorm (Norske Samers Riksforbund), Niko Valkeapää (Norske Samers Riksforbund), Mathis Nilsen Eira (Norske Samers Riksforbund), Nils Mikkelsen Utsi (Norske Samers Riksforbund), Sandra Márjá West (Norske Samers Riksforbund), Piera Heaika Muotka (Norske Samers Riksforbund), Henrik Olsen (Norske Samers Riksforbund), Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund), Márja-Liissa Partapuoli (NSR ja SáB oktasašlistu),

Jovna Vars Smuk (NSR ja SáB oktasašlistu), Ann-Elise Finbog (Samefolkets Parti), Cecilie Hansen (Senterpartiet), Hans Ole Nilsen Eira (Senterpartiet) og Ellinor Marita Jåma (Åarjel Samien Giehl).

Mer å lese på ht.no:
Leses nå:
Nyheter

Nato rundt på 90 minutter

Fra Balkan til Mozart via storband til Tyskland, til Strauss og Dyrenes karneval, til Bræin.

Multicultura 2017:

Viser fram mangfoldet

Og mangforldet består av musikk, dikt, kor og dans.

Havnet i grøfta

Det virker å være sesong for steinras.

Politiet advarer: Mann ristet og truet 8-åring

Politiet ber foreldre passe på etter at gutter måtte løpe fra sint mann.

Her samler de inn penger til TV-aksjonen

TV-aksjonen i Harstad gjorde onsdag en tjuvstart. Målet var byens bedrifter. Se video lenger ned på siden.

Annerledesklubben

I de fleste lokale klubber snur man seg nå til høyre og venstre for å klare å stille lag til kamper. Foruten i Skånland da. Der er det helt motsatt.

Multicultura 2017:

Viser mangfoldet

Stor stein i grøfta

Det virker å være sesong for steinras.