20 millioner

Skånland og Tjeldsund har fått 20,5 millioner kroner i engangstilskudd for kommunesammenslåing.

Midlene er utbetalt, etter avtale direkte til Skånland kommune, som skal være regnskapskommune for nykommunen.

Kommunene kan benytte midlene slik de mener er fornuftigst, i tråd med Stortingets intensjoner, men kommunene må rapportere for bruken av midlene innen den nye kommunen opprettes 1. januar 2020.

Skånland og Evenes søkte også om fem millioner kroner til infrastrukturtiltak, i forbindelse med kommunesammenslåingen og har fått innvilget fire millioner kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

En million kroner skal gå til bredbåndstilknytning til rådhuset i Tjeldsund og resten til andre digitaliseringstiltak for nykommunen.

Fellesnemda bestemt onsdag at de må få forelagt en liste over hvordan man tenker å bruke disse digitale midlene.

Mer å lese på ht.no:
Leses nå:
Nyheter

Arbeidsmiljøfestivalen i Harstad kommune:

– Vi må ikke miste hverandre

Direktørsvindel er utbredt i Harstad: – De har prøvd seg hos oss også

Harstad kommune, HSI og Hamek har alle vært utsatt for svindelforsøk. Metoden er den samme som lurte Festspillene for 770.000 kroner.

Kontrabassen skadet – konsert flyttes

Ublidt møte med flyets lasterom.

Alternativt dagsverk:

– Vi vil ha arbeid

Noter deg datoen 13. oktober først som sist. Da er det alternativt dagsverk, og elevene i de videregående skolene er ute etter noe å gjøre.