SV publiserer "regnskapet" 2013-2017:

Fiskeriseier og kampen for Tromsbanen

kampen om havet: – Vi skal ta havet tilbake, sier Troms SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes. I disse dager gjør han opp status over gjennomførte saker siden 2013. FOTO: TINA EILERTSEN.

Fiskeri og jernbane er blant hovedsakene når Troms SVs førstekandidat Torgeir Knag Fylkenes publiserer partiets politiske regnskap fra stortingsperiode 2013-2017.

– Før man begynner å si hva man ønsker å gjøre, bør man vise til hva man har gjort, mener Torgeir Knag Fylkesnes, medlem av næringskomiteen og partiets helsepolitiske talsperson. Forleden dag var han i Harstad etter å ha gitt ut et fjorten sider langt skriv over saker som SV har fått gjennomslag for.

Et levende hav

Det handler mye om kampen om havet, og om en ny kurs innen fiskeripolitikken.

– Vi skal ta havet tilbake, sier han, og nevner spesielt det han kaller tidenes største fiskeriran.

– De siste årene har regjeringen sørget for reguleringer som har ført til at fiskekvotene samles på stadig færre hender og færre båter. Prisene for å komme inn i fisket, eller skaffe seg utvidet rett til å fiske, har skutt i været. Dermed er både kystsamfunn og ungdom presset ut av markedet. En stadig mindre elite, hvor majoriteten holder til utenfor landsdelen, står igjen med stadig mer kapital, sier han.

– Kampen om et levende hav er viktig, fortsetter han.

– Vi må tenke alvorlig på utslippsavfall. Etablere et lukket system sånn at vi kan bruke det i industrien. Og vi må innse at oljealderen er over. Vi kommer ikke til å tillate nye etableringer av olje- og gassvirksomhet, fortsetter han.

Pliktordningen

Knag Fylkesnes nevner en annen sak han mener er blant SVs seire, som vil få stor betydning for kystsamfunn generelt, og Nord-Norge især.

– Vi fikk stanset fiskeriminister Sandbergs instruks som ga mulighet til fritt å flytte fiskekvoter fra 11-meters fiskebåter hele veien til de aller største kystbåtene. I tillegg fikk vi stanset regjeringens forslag om å gi 93 prosent av kvoterettighetene i hele pliktordningen i torskefisket til torsketrålerne. Forslaget var dypt urettferdig overfor Nord-Norge, mener han.

Tromsbanen

Han viser også til at SV er det første partiet som vil realisere jernbane til Tromsø og Kirkenes.

– Det bygges jernbaner overalt i landet vårt, utenom i de to nordnorske fylkene. Også i regioner med færre innbyggere enn i Nord-Norge. For eksempel Saltpendelen mellom Rognan og Bodø, som er en stor suksess. Tromsbanen, med sidespor til Harstad ville utvilsomt blitt samfunnsøkonomisk lønnsomt. Med jernbanetilknytning vil mulighetene innen industrien bli enorm. En annen ting er at Norge har den største veksten av godstransport i Nord-Europa. Og, vi bør være like villige til å bygge jernbane som oljeplattformer.

Mer å lese på ht.no:
Leses nå:
Nyheter

Ny regiondirektør i Nav

Fylkesdirektør Grete Kristoffersen i NAV Troms blir regiondirektør i NAV Troms og Finnmark.

Viderefører Rå som skolested

Samarbeidspartiene i posisjonen i Troms, AP, SP, KrF og Venstre, vil videreføre Rå.

Borettslag ruster kraftig opp

Boligbyggelaget Nord - Bonord - er i gang med et storstilt vedlikeholds- og oppussingsprogram for bygningsmassen.

Best blant dagligvarekjedene

Coop har best omdømme blant dagligvarekjedene på Ipsos sin årlige omdømmeundersøkelse. NRK topper omdømmelista.

Kulturetaten i fylket om riving av Strandgata 18A og B:

– Byen mister særpreg

Kulturetaten i Troms fylkeskommune mener det er trist at disse ærverdige bygårdene i sentrum ikke blir tatt vare på. – Bygningene hadde kledd byen, sier konservator og arkitekt Randi Ødegård.

Borettslag ruster kraftig opp

Boligbyggelaget Nord - Bonord - er i gang med et storstilt vedlikeholds- og oppussingsprogram.

Blir regiondirektør i Nav

Fylkesdirektør Grete Kristoffersen i NAV Troms blir regiondirektør i NAV Troms og Finnmark.

Kulturetaten om riving av Strandgata 18A og B:

– Byen mister særpreg

Annerledesklubben

I de fleste lokale klubber snur man seg nå til høyre og venstre for å klare å stille lag til kamper. Foruten i Skånland da. Der er det helt motsatt.