Sjekk hvorfor disse ble hedret av ordføreren

F..v. Frode og Brynjar Wikeland (kulturpris), Arnfinn Strand (Miljøpris) og Ole Stig Eidissen (næringslivspris), sammen med ordfører Torbjørn Larsen.Foto: Atle Trondsen

Torsdag kveld var tiden inne for å dele ut kultur,-næringslivs-, og miljøprisene for 2015. Prosessen i forkant har vært slik at kommunens innbyggere kunne stemme på hvem de syntes fortjente prisene. Deretter har levekårsutvalget behandlet forslagene og fattet vedtak.

Fra det tidspunkt forslagene stemples inn i kommunen, er de unntatt offentlighet, og levekårsutvalgets avgjørelse er lukket helt til navnene på prisvinnerne ble offentliggjort under tilstelningen på rådhuset.

Kulturprisen

Kvæfjord kommunes kulturpris ble tildelt Frode Wikeland og Brynjar Wikeland i fellesskap. Begrunnelsen er deres årelange aktive lederskap i Kvæfjord speidergruppe.

Etter at den lokale speiderbevegelsen lå nede en tid, rekrutterer speidergruppa nå barn og unge, både jenter og gutter. De har et høyt aktivitetsnivå både sommer og vinter, heter det i begrunnelsen. Eksempler på dette er at de tar vare på den tradisjonsrike speiderhytta i Kvæfjord-marka, de gjennomfører overnattingsturer i nærområdet, og holder ukentlige speidermøter. De har også vært på plass under regionale speidersamlinger og landsleirer og har representert Kvæfjord på en god måte. Som ledere for speidergruppa er prismottagernes frivillige innsats av uvurderlig betydning for et aktivt, sosialt, holdningsskapende og lærerikt fritidstilbud for barn og unge i kommunen, konkluderes det med.

Næringslivsprisen

Det var Eidissen Merkantil A/S ved Ole Stig Eidissen som ble tildelt kommunens næringslivspris. I begrunnelsen heter det at

bedriftens arbeidsområde er regnskap og rådgivning, som omfatter skjøter, kontrakter, statistikk, budsjett og bedriftsorganisasjon med videre.

Bedriften ble startet i 1988 som deltidsvirksomhet i Straumsbotn, og har i årenes løp utvidet virksomheten til fire hele stillinger, alle bosatt i kommunen, og en årsomsetning på fem millioner kroner

Bedriften sysselsetter også personer i mindre jobber innafor data, rengjøring og vedlikehold, slik at i alt åtte personer står på bedriftens lønningsliste. Bedriften er nå sentralt lokalisert på Borkenes, og har gjort en betydelig innsats med hensyn til en oppgradering og forskjønnelse av uteområdet, som kommer lokalsamfunnet til gode. Bedriften, som har 130 aktive kunder fra Rogaland til Finnmark, server særlig næringslivet i Kvæfjord. Bedriften fremstår som en solid og veldrevet bedrift, og er et aktivum for kommunen, konkluderes det med.

Miljøprisen

-Jeg har jo bare tatt vare på det! Dette er Arnfinn Strands kommentar til seg selv som kommunens miljøprismottaker. Det er for øvrig ikke første gang han har fått pris for sitt arbeid, ettersom han tidligere har fått tildelt Kulturlandskapsprisen i Troms av Fylkesmannen og fylkeskommunen. Bakgrunnen for Kvæfjord kommunes miljøpris er den samme: Strand har gjennom flere år restaurert alle eldre bygninger knyttet til eiendommen, og tilbakeført til sitt eldste kjente utseende. Og det med godt resultat. Likeså er jorda holdt i hevd slik at den fremstår som et velholdt kulturlandskap. -Jeg har ikke gjort mer enn hva som er naturlig å gjøre med det en av ansvar for, sier en ydmyk Arnfinn Strand, som er en verdig mottaker av kommunens miljøpris.

Mer å lese på ht.no:
Leses nå:
Nyheter

Politikerne i tvil om Seljestad er sentrumsnær nok:

Utsetter ny barnehage

Et enstemmig formannskap utsatte i går planene om å starte arbeidetmed et forprosjekt til ny Sletta barnehage til 60 millioner.

Ikke bare førjulsmesse i Stangneshallen:

Flere bein å stå på

Stangneshallen har flere bein å stå på økonomisk.

Kommunen sms-varsler deg om vannforbruket

For å effektivisere innsamlingen av vannmåleravlesninger for bedrifter og private eiendommer, tar Harstad kommune i bruk SMS-varsling.

Kontrollerer byggevirksomhet i Skånland:

Sjekker ut ukjente bygg

Skånland kommune er på offensiven for å avklare om det finnes ulovlige mindre bygg, reist uten byggetillatelse i kommunen. Nå ruller disposisjonssøknadene inn.

Mindre fravær, men:

- De svakeste får vansker

Rektor Ole Martin Linaker sier at det nye reglene for fravær fanger opp elevene som skulker. – Men flere av dem som sliter psykisk og fysisk faller utenfor.

Politikerne i tvil om Seljestad er sentrumsnær nok:

Utsetter ny barnehage

Ikke bare førjulsmesse i Stangneshallen:

Har flere bein å stå på

Spillerjakt i Europa

Sonderingene er i gang, og Medkila-trener Margunn Haugenes vet hva hun må ha inn av spillere.

– Tar høyde for unntak

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) sier at regjeringens fokus ikke bare er på fravær.

Kontrollerer byggevirksomhet i Skånland:

Sjekker ukjente bygg