Starter aksjon for ETS

Folkeaksjon: Foran Kjersti Myrnes Balto (t.v.), Torill Larsen, bak Pål Johansen (t.v.) og Terje Bartholsen. De vil starte en folkeaksjon for å holde ETS samlet. Foto: PrivatFoto: Picasa

En gruppe ETS-tilhengere inviterer til stiftelse av en folkeaksjon for å holde ETS-kommunene samlet i framtiden.

Debatten om fremtidas kommunestruktur har pågått i flere måneder. Nå er det ny fart i diskusjonen.

Før sommeren skal det gjennomføres både folkemøter og innbyggerundersøkelser i kommunene som har samarbeidet tett i flere tiår. Mange frykter at ETS kan bli delt opp og innlemmet storkommunene Narvik og Harstad.

Folkeaksjon

Dette ønsker de fire initiativtakerne til «Folkeaksjonen for ETS» å gjøre noe med. Kjersti Myrnes Balto, Torill Larsen, Pål Johansen og Terje Bartholsen inviterer til å stifte aksjonen søndag 17. januar.

– Vi ønsker å ha stiftelsesmøtet midt i ETS, og da ble det naturlig å legge det til Evenesmark grendehus, sier de fire initiativtakerne.

– Folkeaksjonen er for alle som mener at ETS hører naturlig sammen også i framtiden. Den er helt uavhengig av alle politiske partier og åpen for medlemskap for alle som er enige i formålet, understreker de.

Er sammenvevd

– Vi ser at kommunesammenslåinger kommer og mener at det er viktig å beholde ETS. Vi er så godt sammensveiset, både næringer, kultur, idrett og folk, at det ville være sørgelig å splitte området opp mellom to bykommuner, utdyper Terje Bartholsen.

– Vi er langt på vei sammenslått. I dag er teknisk etat og økonomietaten felles for Evenes og Tjeldsund. Og barnevernet, kulturskolen og legesenteret er felles for alle tre kommuner. ETS medisinske senter er vel det beste eksemplet på at vi allerede er godt sammenvevd, sier han.

- God økonomi

Initiativtakerne til folkeaksjonen er ikke engstelig for verken økonomi eller folketall.

– Vi vet at økonomien i ETS vil være god fram til 2035, for vi beholder økonomien uforandret i forhold til i dag, i 15 år etter en sammenslåing i 2020. Det betyr minst til 2035. Med et folketall på henimot 6000 blir det en levedyktig kommune, sier Bartholsen.

– Og desstuten; hvis det i 2040 viser seg at dette blir for smått, så tror vi at vi da får lov til å banke på døra til en stor kommune.

Folkeavstemming

Det planlegges folkemøter om saken i alle tre kommunene allerede fra slutten av januar, og kommunestyrene kan allerede i mars fatte beslutninger som får stor betydning for hvordan kommunene ser ut i framtida.

Alle har frist fra Staten til å fatte vedtak om fremtidig kommunestruktur senest i juni i år.

I mellomtiden mener mange at folket må få uttrykke sin mening om kommunesammenslåing gjennom folkeavstemminger.

– Vi er veldig for at folk skal få bestemme, sier Bartholsen. – Folk må ikke gi opp ETS-alternativet. Det har støtte selv om mange snakker det ned.

– Jeg tror på at ETS har stor støtte i folket og oppfordrer folk som heier på oss til å komme på stiftelsesmøtet for å synliggjøre at det er mange som er opptatt av ETS i framtiden, avslutter Terje Bartholsen i initiativgruppen for Folkeaksjonen for ETS.

Mer å lese på ht.no:
Leses nå:
Nyheter

Troms får fast mobbeombud

Nå innføres en fast ordning med fylkesvise mobbeombud. For Troms, som har deltatt i piloten, vil nå denne bli en fast ordning, og en stemme for barn som trenger det.

Videreførte storkontrakt

Polaris Trykk har sikret avtale om trykking av 150 millioner kundeaviser for Coop i 2018 og 2019.

Videreførte storkontrakt

Polaris Trykk AS har sikret avtale om trykking av 150 millioner kundeaviser for Coop i 2018 og 2019.

– Milepæl for oss

Harstad Cykleklubb har startet på en ny epoke på veien mot ferdigstillelse av Blåbærhaugen Sykkelpark.

130 år - 130 historier:

Iskongen - helt privat

Han dukker opp hver jul. Men hvem er han - egentlig.

Sender ut pressemelding i slutten av uka:

Taus om overgrepssak