Debattinnlegg:

Fair Play (og mangel på dette) i den regionale fotballen

FAKSIMILE: Artikkelforfatteren syns det er bra at Harstad Tidende tar opp den uheldige utviklingen i lokalfotballen.

- Når barn og unge er tilskuere til fotballkamper hvor trakassering, ufint språkbruk og ulovlige taklinger florerer, mener jeg at vi er inne i en ond sirkel som bidrar til nivåsenkning og kanskje også dårligere rekruttering på lang sikt.

LESERINNLEGG:

IF Kilkameratenes jenter fremheves av sine motstandere for gode holdninger, fair play og godt humør. Treneren for Kolbotns sterke jentelag sier han har fått et nytt favorittlag i nord, etter at laget hans slo ut våre flotte fotballambassadører i 16-dels finalen i Norway Cup. Dette er et lag som ledes av trenere som har forstått at man har ansvar for en tradisjon som er større enn seg selv, og som også har fått Fair Play-prisen av Harstad Tidende, Hålogaland Fotballkrets og fotballprofilen Tom Høgli i fjor høst.

Brudd på fair play og god sportsånd kan svekke idrettsmoralen så mye at idrett ikke lengre er idrett, men heller gladiatorisk, for å sette det på spissen. Jeg mener det er bra at HT tar opp den uheldige utviklingen i 4. og 5.-divisjon når det kommer til antall røde og gule kort.

Tre ganger flere røde kort i lokalfotball i løpet av fem sesonger:

- Svært uheldig utvikling

Fotballkretsen ser en tendens til at sakene blir stadig grovere.

Vi må tørre å kritisere når oppførselen på banen ødelegger for idrettens omdømme. Aktive idrettsutøvere og trenere har, enten man liker det eller ikke, et ansvar for å ivareta de verdiene man forventer av deltakere i idrett, slik jeg ser det.

Jeg har diskutert fair play med fotballspillere og det har slått meg at det blant noen spillere er en tydelig ”målet helliger midlet”-holdning. Hvis man har mulighet for seier, bruker man alle midler for å nå målet. Det kan for eksempel være en hasardiøs takling som i verste fall saboterer fotballfremtiden til den som blir offer for usportslighetene. Man ser altså en utvikling hvor selvhevdelse heller enn selvbeherskelse dominerer.

Kraftig økning i utdeling av kort i lokalfotball:

Etterlyser bedre kommunikasjon mellom spillere og dommere

Erfarne trenere mener spillere og dommere må dele på ansvaret for at gule og røde kort florerer.


Når barn og unge er tilskuere til fotballkamper hvor trakassering, ufint språkbruk og ulovlige taklinger florerer, mener jeg at vi er inne i en ond sirkel som bidrar til nivåsenkning og kanskje også dårligere rekruttering på lang sikt. Idretten er, som vi vet, avhengig av et fungerende samfunn, og da kan samfunnet også forlange noe tilbake. Kanskje kunne det vært formålstjenlig å møte ”kolleger” fra andre idretter for å utveksle tanker og erfaringer om hvordan idretten kan være en positiv verdiskaper i samfunnet.

I 2013 forsøkte Tom Høgli å få til en fotball- og holdningsskole. Tiden virker å være moden for et slikt initiativet igjen. Mange erfarer nemlig at jo bedre man oppfører seg, jo bedre presterer man på fotballbanen.

Utforsk tema:
Mer å lese på ht.no:
Leses nå:
Nyheter

DEBATT:

- Menighetene må finne seg i å dele prester

Ibestad og Andørja må dele sin prest med andre, skriver prost Arne Håkonseth.

Debatten om det nye fylket i nord

- Enten man snakker om landsdelene, regionene eller fylkene - vår videre vei er ene og alene avhengig av tilgang på arbeidskraft og kompetanse for at vi skal få utvikling i små og store lokalsamfunn.

– Ønsker vi Norwenglish?

- Skal språket reddes, trengs en nasjonal dugnad der vi alle engasjerer oss i det viktigste av å være norsk.

«Forført av spriten» - råd når en kollega har et rusproblem

- Vi må senke ambisjonen vår når vi skal ta samtaler vi synes er litt vanskelige.

Amiff 2017 åpnet:

Knut Andersen på filmfestival:

Nyter film i fødebyen

Heggenelever valgte bort filmfestivalen i Tromsø:

Støtter Amiff i Harstad