- FrP ruster opp forsvaret i nord

Justisminister og førstekandidat for Frp i Troms, Per-Willy Amundsen. Foto: Arne-Petter Lorentzen

Justisministeren fra Harstad, Per-Willy Amundsen, sier at borgernes sikkerhet er hans viktigste jobb.

Borgernes sikkerhet er vår viktigste jobb. Derfor styrker FrP Forsvarets operative evne, aktivitet og tilstedeværelse - særlig i nord. Dette er starten på en historisk opprusting av nasjonens militære kapasiteter som savner sidestykke etter den kalde krigen.

Etter Berlinmurens fall i 1989 var det mange som trodde at Forsvaret kunne bygges ned. En naiv forestilling om en ny verdensorden der militærmakt var irrelevant fikk politisk gjennomslag. Ledet an av Arbeiderpartiet ble Forsvaret gradvis nedbygget. Feilene fra 1930-tallet ble gjentatt, selv om FrP advarte for døve ører.

Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene har gitt oss rett. Et land som Norge må ha et sterkt og troverdig forsvar. Utviklingen snudde ikke før etter regjeringsskiftet i 2013, men det tar tid å gjenreise det som andre har brukt tiår på å bygge ned.

Med FrP i regjering styrer vi nå mot målet om å bruke minimum 2 prosent av BNP til forsvarsformål innen 2024. I 2017 alene styrket vi forsvarsbudsjettet med 2,2 milliarder kroner. Dette er nesten 600 millioner mer enn de rød-grønne styrket forsvarsbudsjettet med til sammen gjennom 8 år i regjering.

Nå finansierer vi det Forsvaret vi har, samtidig som vi bygger det opp. I årene som kommer skal vi fase vi inn nye kampfly, maritime patruljefly, helikopter, kystvaktbåter, undervannsbåter, kampvogner, kampluftvern og feltvogner. Samtidig bygger vi opp Forsvarets personell – og vi øver igjen våre soldater. I et 20-årsperspektiv skal forsvarsbudsjettet styrkes med 180 milliarder kroner. For å nevne noe.

Til tross for slike ubestridte faktum, reduserer Senterpartiet i Troms hele forsvarsdebatten til en debatt om hvilke helikopter som skal være plassert på Bardufoss i fremtiden. Godt hjulpet av Aps uforståelige vingling og dobbeltkommunikasjon i saken.

Til det er det bare å si: Bell 412-helikoptrene skal ikke flyttes før tilstrekkelig helikopterkapasitet er på plass. Den totale helikopterkapasiteten skal styrkes i Nord-Norge, ikke svekkes.

Som justis- og beredskapsminister er jeg svært opptatt av den sivile beredskapen i nord. Jeg har derfor igangsatt en egen utredning av beredskapen i Nord-Norge, særlig med tanke på flyttingen av Bell 412 fra Bardufoss. For å styrke beredskapen skal vi også vurdere å opprette en ny base for de nye redningshelikoptrene (AW101) på Bardufoss.

Dersom noen tror en ny rødgrønn regjering vil styrke Forsvaret, la meg gi et lite stikkord: Olavsvern. Ikke bare nedla de Olavsvern sist de satt i regjering, de rødgrønne etterlot også Forsvaret ubetalte regninger i milliardklassen. Så kan vi bare grøsse over tanken på hvordan fremtidige forsvarsbudsjett vil se ut dersom SV, Rødt og MDG skal være med å bestemme.

Norsk selvstendighet og forsvaret av landet er vår viktigste oppgave. Som folkevalgt lover jeg å sette det først. Det er mitt løfte til deg.

Mer å lese på ht.no:

I årene som kommer skal vi fase vi inn nye kampfly, maritime patruljefly, helikopter, kystvaktbåter, undervannsbåter, kampvogner, kampluftvern og feltvogner. Samtidig bygger vi opp Forsvarets personell – og vi øver igjen våre soldater.

Leses nå:
Nyheter

Lederen:

Venstre tar valget

En eventuell trepartiregjering vil få indre spenninger som ikke skal undervurderes.

Lederen:

Rapport uten verdi

Det må være legitimt å stille spørsmål om respondentenes kunnskap om egen by.

Roper varsku om skolen:

Må man velge mellom å ha vondt i hodet eller fryse?

- Andre ting blir prioritert, men skolen er det viktigste, sier elev Emma Sannes Melå.

Om potetplanten og «grønne og giftige poteter»

- Grønne poteter skal ikke selges og som hovedregel heller ikke brukes.

Krav til de nye hurtigbåtene

Inngår bedre pasienttransport i Troms Fylkeskommunes krav til båtene?

Mistet bestefar til mystisk influensa

15.000 nordmenn antas å ha omkommet av Spanskesyken. Jens Ingebrigtsens bestefar var en av dem. Nå sier forskeren ved UNN Harstad at det kan skje igjen.

Se video:

Her øver F35 på Evenes for første gang

- Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger.

HIL har styrket klubbledelsen

Ei kvinne og sju menn leder HIL fram mot årsmøtet i februar.

Du avgjør hvem som får idrettsprisen

Fem kandidater kjemper om idrettsprisen. Du bestemmer hvem.

– Åsegarden er perfekt for flerbruk

Lanserer idé om nytt lokalt Idretts-Mekka

– Idretten er utålmodig

Idrettsrådet ber Harstad kommune om å få opp farten.