Ja til fellesskapet

- På tampen av valgkampen gjenstår spørsmålet «Hvorfor Rødt?» Svaret er likeverd, fellesskap og solidaritet, skriver Ingrid Klein Hedlund.Foto: Odd Leif Andreassen

- Vi tar kampen for folk, verden og jorda. Fordi fellesskap fungerer.

LESERINNLEGG:

På tampen av valgkampen gjenstår spørsmålet «Hvorfor Rødt?»

Svaret er likeverd, fellesskap og solidaritet.

Alt henger sammen

For hva hjelper det med såkalt valgfrihet i helsevesenet, når ikke alle får dekket elementære behov som hjemmetjeneste, fastlege og helsesøster?

Hvorfor skal staten sponse private helsetjenester, når vi heller kan bygge opp et godt og fullverdig fellestilbud?

Hvorfor skal flyktninger svertes og sjikaneres, når Norge tjener milliarder på våpensalg?

Hvordan kan vi redde jorda med grønn kapitalisme, når kapitalismen som system står i veien for miljøvennlige løsninger?

Rødt prøver å se sammenhenger, og blant annet finne ut hvorfor forskjellene mellom folk øker. Vi godtar ikke at befolkninga blir avspist med «Sånn er det bare».

Raushet og tillit

Rødt vil ha et raust samfunn, hvor menneskelige verdier teller mer enn penger.

Derfor mener vi blant annet at myten om at kunstnere presterer best når de sulter, er død. Kunstnere skal ikke være til pynt. Kunst er liv, både når den er pen og når den er ubegripelig.

Hvis samfunnet bare skal satse på det som lønner seg økonomisk, blir vi til syvende og sist et fattig samfunn.

Rødt mener at et godt kollektivtilbud med buss og tog kan erstatte personbiler, slik kan vi også gjøre oss mindre avhengig av olja.

Bønder, reineiere og fiskere kan lære oss mye om bærekraft og respekt for dyr og natur – Rødt sier også ja til små bruk og kvoter.

Vi ønsker et raust arbeidsliv, med fagforeninger som har reell innflytelse på turnuser, lønn og pensjon. Vi vil også ha flere forsøk med 6-timersdag.

Rødts drømmeskole har tid til eleven, tillit til læreren og et klart skille mellom skole og fritid. Barn og ungdom er ikke bare framtida, de er nåtid, og de fortjener en god oppvekst.

Norge må ut av NATO, vi er bedre tjent med en felles nordisk forsvarsunion. Å bruke enorme pengesummer på angrep i utlandet, er fullstendig hodeløst.

Rødt sier nei til krig, ingen flykter frivillig. Og vi forlanger ei verdig behandling av folk, menneskerettighetene skal gjelde for alle.

Frihet som grunntone

Verden består av store og små grupper, med store og små hjertesaker. De er ikke glemt, selv om de ikke er nevnt her og nå.

Uansett sak, så jobber vi for det som gagner fellesskapet og ikke noen få utvalgte. Derfor tror vi på felles løsninger, til alles beste.

Grunntonen i Rødts politikk er Martin Luther Kings ord om at ingen er fri før alle er fri. Det er vårt løfte, vår strategi.

Fellesskap fungerer

Mange sier at Rødt trengs, at Rødt gjør en viktig jobb. Det vil vi også gjøre på Stortinget.

Og jeg kan forsikre deg om at Rødt vil kjempe videre i kommunestyrer og fylkesting, på arbeidsplasser og i lokalsamfunn, også etter valget.

Vi tar kampen for folk, verden og jorda.

Fordi fellesskap fungerer. Godt valg!

Mer å lese på ht.no:
Leses nå:
Nyheter

DEBATT:

- Menighetene må finne seg i å dele prester

Ibestad og Andørja må dele sin prest med andre, skriver prost Arne Håkonseth.

Debatten om det nye fylket i nord

- Enten man snakker om landsdelene, regionene eller fylkene - vår videre vei er ene og alene avhengig av tilgang på arbeidskraft og kompetanse for at vi skal få utvikling i små og store lokalsamfunn.

– Ønsker vi Norwenglish?

- Skal språket reddes, trengs en nasjonal dugnad der vi alle engasjerer oss i det viktigste av å være norsk.

«Forført av spriten» - råd når en kollega har et rusproblem

- Vi må senke ambisjonen vår når vi skal ta samtaler vi synes er litt vanskelige.

Amiff 2017 åpnet:

Knut Andersen på filmfestival:

Nyter film i fødebyen

Heggenelever valgte bort filmfestivalen i Tromsø:

Støtter Amiff i Harstad