Høyres  primærhelseteam - regjerningens primærmedisinske mageplask

- Det aller meste av den jobben fastlegene gjør i dag, er legearbeid som krever omfattende kunnskap til sykdomsbilder, utredning og behandling, og ikke minst å skille mellom alvorlig sykdom og mindre alvorlig/ikke sykdom, skriver fastlege Stein Pedersen.

- Fastlegeordningen trenger først og fremst flere ressurser, flere fastleger.

LESERINNLEGG:

I HT 29.7.17 har helsepolitisk talsperson i Høyre, Tone W. Trøen, et idylliserende innlegg om hvordan regjeringen skal løse den voksende krise i primærhelsetjenesten med mangel på fastleger, lite rekruttering til fastlegehjemler og økende gjennomsnittalder på fastleger. Løsningen skal være primærhelseteam - bestående av helsesekretær, sykepleier og fastlege.

Dette viser at regjeringen har sovet i timen og ikke vet hvordan fastleger jobber og samarbeider. Helsesekretærer har i alle år vært legenes nære samarbeidspartnere på legesentra/legekontor. I tillegg har primærlegen gjennom flere tiår samarbeidet tett med sykepleiere, jordmødre, vernepleiere og hjelpepleiere. Dette i form av samarbeid omkring felles pasienter i hjemmesykepleien, i rusomsorgen, i svangerskapsomsorgen, i boliger for unge med alvorlige sykdommer eller psykisk utviklingshemmete og omkring hjemmeboende pasienter med psykiatrisk lidelse. Samarbeidet skjer gjennom telefonkontakt, gjennom felles sykebesøk, ved elektroniske meldinger og med ansvarsgruppemøter, entenhjemme hos pasienten, på fastlegens kontor eller hos samarbeidspartnerne. Dette arbeidet er omfattende i en fastleges praksis, og våre dyktige samarbeidspartnere utfører et stort og viktig arbeid som også avlaster fastlegene i stor grad.

Det er derfor nærmest utopisk at Høyre og regjering tror at ytterligere arbeidsoppgaver kan fjernes fra fastlegene. Det aller meste av den jobben fastlegene gjør i dag, er legearbeid som krever omfattende kunnskap til sykdomsbilder, utredning og behandling, og ikke minst å skille mellom alvorlig sykdom og mindre alvorlig/ikke sykdom. "Gullet" i fastlegeordningen er den lange og personlige kontakt mellom pasient og lege, som gjør legen i stand til å sense og fange opp endringer i et sykdomsbilde, og oppdage et sykdomsbilde på et tidligst mulig stadium. Og dette er legearbeid.

Det er dette Høyre og regjeringen ikke greier å oppfatte eller ønsker å oppfatte, og som gjør at fastlegeordningen råtner på rot. Stadig overføringer av arbeidsoppgaver som har vært gjort i spesialisttjenesten tidligere, økende krav om dokumentasjon og attester har medført større arbeidsbelastning på fastlegene, med det resultat at legene har redusert sine pasientlister for å opprettholde kvaliteten på arbeidet, og unngå å øke arbeidstiden ytterligere. Dette har gjort det vanskelig for folk i mange kommune å få seg fastlege, noe folk er berettiget til og kommunen er forpliktet til å skaffe.

Fastlegeordningen trenger først og fremst flere ressurser, flere fastleger. Det må etableres fleksible lønnssystem som gjør at ordningen kan bli mer attraktive for yngre leger som ikke ønsker å investere store summer i en praksis. Med en 3 års prøveperiode med primærhelseteam, som vil medføre at mer av legenes arbeidstid går med til veiledning og møter, kan vi risikere at en av de mest populære offentlige tjenestene må avvikles mens politikerne leter etter keiserens nye klær.

Utforsk tema:
Mer å lese på ht.no:
Leses nå:
Nyheter

Dagens leder:

Suksess — men sliter fortsatt med omdømmet

Oppdrettsnæringen må også i tiden framover bidra tungt i arbeidet med å løse sykdomsutfordringene.

Fremover eller tilbake?

Dessverre finnes det mørke skyer i horisonten – eller burde jeg si rød/grønne skyer? Disse skyene er fulle av reverser, reverser, omkamp, omkamp...

Troms skal ha sin del av Ap sitt kulturløft

- Arbeiderpartiet satte av én prosent av statsbudsjettet til kultur sist vi satt i regjering. I vårt nye kulturløft står vi klare til å gjøre det igjen.

Ny og bedre brannutdanning

- Jeg har tiltro til at faglige vurderinger om et godt samarbeid mellom fagskolen i Tjeldsund og andre fagmiljøer – i Harstad og andre steder – kan foregå uten at det gis politiske føringer.

Skattekutt koster

- Det skal godt gjøres å finne en skatteekspert, til og med i Siv Jensens finansdepartement, som mener kutt i formuesskatten øker verdiskapinga eller gir jobbvekst.

- Veldig kult om dere ikke stemmer FRP

Se Sophie Elise Isachsens video der hun går i strupen på Frp. Viser bilde av dødt barn.

Gunn-Laila J. Nilssen jubler når mamma stikker av fra sykehjemmet

- Må begripe at vi trenger flere hender og hjerter i sykehjemmene.

Ofrer ikke alt i høstinnspurten:

Finaledrama i NM

Skolestart for 1-klassingene ved gamle Harstad skole:

– Noe kronglete skolevei

Tobias Wærness Vandalsvik var en av rundt 50 førsteklassinger som mandag hadde sin første skoledag ved Harstad skole.

For første gang på lenge blir vi færre mennesker i Harstad

Viser hvor viktig at vi får folk fra andre land hit, sier ordfører Marianne Bremnes.

Mange slet med varierende forhold

Tjeldsundregattaens deltakere fikk oppleve ytterpunktene av en seilers opplevelse i en og samme regatta denne helga.

Landsås-gutter hjemme etter dramatisk avslutning i Barcelona:

– Godt å være hjemme i Harstad igjen

– Det dreier seg jo om å ha marginene på sin side.

Nykommeren Niklas Anthonsen og HIL tapte krigen på Harstad stadion:

HIL-debuten endte i tap

Niklas Anthonsen kriget så det holdt i sin første kamp for klubben. Men det var ikke nok.

Harstad Folkehøgskole åpnet dørene:

35 elever på plass

Søndag var det innrykk av 35 ferske elever ved Harstad Folkehøgskole på Trondenes.

Nytt tap for Medkilas kvinner:

- Ikke skarpe nok i dag

Medkila slet med å produsere målsjanser da Trondheims Ørn ble for sterke på Harstad stadion søndag ettermiddag.