Arctic Arts Summit i Harstad denne uka:

EU og Arktis – Kultur for bærekraftig utvikling

EU-ambassadør: EUs ambassadør til Norge - Helen Campbell.

Kultur skaper ikke bare tilhørighet og samhold, men kan også være en viktig faktor for bærekraftig økonomisk utvikling i Arktis, skriver EUs ambassadør til Norge, Helen Campbell.

Kultur skaper ikke bare tilhørighet og samhold, men kan også være en viktig faktor for bærekraftig økonomisk utvikling i Arktis. EU samarbeider derfor tett med Norge og de andre arktiske landene, og støtter utviklingen av kreative næringer i regionen gjennom programmet Kreativt Europa og andre EU-initiativer.

For mange sørpå er Arktis noe eksotisk som fascinerer og skaper nysgjerrighet. Rundt fire millioner mennesker bor nord for polarsirkelen i dag. Dette er ikke en homogen gruppe, men består av mennesker med forskjellige nasjonaliteter, språk, historie og tradisjoner som utgjør en rekke unike kulturer formet av omgivelsene, samt nær kontakt med både arktiske naboer og folk fra sør.

21.-22. juni videreføres denne kontakten under det første arktiske kulturtoppmøtet, Arctic Arts Summit, i Harstad. Der vil arktiske ministre, ledere og aktører på kulturfeltet møtes for å diskutere ideer, visjoner og erfaringer, og jeg er stolt over å kunne representere Den europeiske union.

EU i Arktis

EU har et nært forhold til Arktis. Vi deler både historie og geografi, og har utvekslet både varer, skikker og tradisjoner i århundrer. Tre av våre medlemsland er også arktiske stater, og EU samarbeider tett med Det arktiske råd. I fjor kom vår første helhetlige strategi for Arktis, og flere av våre nåværende initiativer, støtteordninger, prosjekter og beslutninger bidrar til regionens bærekraftige utvikling, enten det er gjennom forskning, klima, energi eller kultur.

Kultur som vekstmotor

Kultur har fått en stadig viktigere rolle i EU de senere årene. Ikke bare for å bevare det store kulturelle mangfoldet vi har i Europa, men også fordi kultursektoren har vist seg som særdeles robust i økonomiske nedgangstider.

Under den økonomiske krisen var kultursektoren en av få sektorer som fortsatte å vokse, og den står i dag for 4 % av EUs samlede brutto nasjonalprodukt. Sektoren skaper også over 7,5 millioner arbeidsplasser i hovedsakelig små og mellomstore bedrifter.

Dette er mer enn den europeiske bilindustrien, og er et tydelig tegn på mulighetene økt kultursatsning kan gi europeiske lokalsamfunn.

Dette gjelder selvfølgelig også i Arktis. Regionen opplever økt turisme, og samspillet mellom den storslåtte naturen og menneskene som bor der fascinerer mange. Kulturminner som helleristningene på Tro, det gamle fiskeværet på Sakrisøy eller Insomniafestivalen er alle unike bevis på at Arktis ikke er et tomt isøde, men en region hvor mennesker har levd livene sine i årtusener.

Kreativt Europa

På tross av sitt store økonomiske potensiale, sliter mange kreative næringer med å skaffe den nødvendige startkapitalen for å realisere nye prosjekter og ideer. EU støtter derfor aktivt kultursektoren gjennom kulturprogrammet Kreativt Europa som har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. Norge er en aktiv deltaker i programmet, som gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheten til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Et godt eksempel er prosjektet Changing Weathers hvor den norske kuratoren Hilde Methi fra Kirkenes har gått sammen med partnere fra Finland, Russland, Slovenia, Nederland og Østerrike for å utforske det europeiske kulturlandskapet og opprette et nettverk av kulturinstitusjoner, aktører, urfolk og kunstnere hvor ideer og erfaringer kan utveksles og bidra til å utvikle både kulturelle særtrekk og vårt kulturelle fellesskap. I Harstad vil man kunne høre mer om dette spennende prosjektet.

Europeisk kulturhovedstad

Et annet viktig initiativ for å fremme lokalt entreprenørskap, nye arbeidsplasser og kreativitet er de europeiske kulturhovedstedene. Europakommisjonen har derfor foreslått at også byer i EFTA/EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein skal kunne konkurrere om denne tittelen.

Jeg blir derfor glad når jeg ser at Bodø legger ned så mye tid og ressurser for å bli den europeiske kulturhovedstaden i 2024. Hvis Bodø når opp, vil byen bli den første arktiske byen som innehar tittelen, og jeg er sikker på at dette vil sette både byen og det arktiske kulturmangfoldet på kartet.

En rekke studier har nemlig bekreftet at kultur og kreative sektorer øker synligheten til europeiske byer og regioner. Studiene viser at økt fokus på kultur ikke bare gir større økonomisk vekst, men bidrar til å øke folks livskvalitet, det lokale selvbildet og stedets prestisje.

Jeg håper derfor også at mange arktiske bygder, byer og kommuner velger å ta del i Det europeiske året for kulturarv i 2018. Det vil bli en mulighet til å involvere personer fra alle samfunnslag, og omfavne den rike og mangfoldige, men også den felles, kulturarven vi har i Europa og i Arktis. Året vil også være en god anledning til å styrke de kulturelle båndene med våre arktiske naboer.

Ønsker dialog

Fellesnevneren for alle våre initiativer, uavhengig av politikkområde, er at de handler om å bygge broer mellom mennesker og kulturer og skal stimulere til økt samarbeid. Det er derfor avgjørende at dem som blir påvirket av politikken skal bli hørt, og dette gjelder også for EUs politikk i Arktis. Vi har mye å lære, og vil lytte aktivt til dere som bor i regionen.

Om Arctic Arts Summit:

Arctic Arts Summit (AAS) er verdens første arktiske kulturtoppmøte, og arrangeres av Festspillene i Nord-Norge og Kulturdepartementet. AAS samler over 80 kulturinstitusjoner og kulturorganisasjoner fra alle de åtte arktiske landene, og vil være en katalysator for ny kunnskap og nye perspektiv.

AAS skal styrke og fremme kunst og kultur som en spydspiss i det sirkumpolare samarbeidet, og å bygge varige nettverk for utvikling og samhandling innen kunst- og kulturbransje, kulturnæring og samfunnsliv i Arktis.

Konferansen inngår i sektorprogrammet for kultur under det norske formannskapet i Nordisk ministerråd og finner sted i Harstad onsdag 21. – torsdag 22. juni. AAS er planlagt som et biennalt arrangement som roterer mellom de arktiske landene.

Mer å lese på ht.no:
Leses nå:
Nyheter

Kronikk:

Rock opp isfjellene

Arctic Arts Summit i Harstad skal gi energi til arktisk kultur. I denne sammenheng er det viktig å se 40 år tilbake. 

Kronikk av kulturministeren

Kultur i Arktis – Arktis i kulturen

Alle ser mot nord.

Dagens leder:

Eiendomsskatten vekker avsky

En åpenbar svakthet med skatten er at den ikke tar hensyn til bolig- eller hytteeieres økonomiske situasjon og dermed skatteevne.

Hurra for idrettsbyen Harstad

- Idrettsmiljøet i Harstad er fantastisk.

Sommer uten jobb

Å ha skaffet seg noen erfaringer med spilleregler og krav i arbeidslivet er av stor betydning.

Utsetter avgjørelsen for det gamle Statoilbygget til neste år:

– Er ikke forsøkt diktert

Redd for nattesøvn

Vil de nye kampflyene ta nattesøvnen fra de bor i nærheten av flyplassen?

Nordøsten passet perfekt

Les alt om åpningen av byens splitter nye molo!

Jerven har tatt lam

En sauebonde nord for Grovfjord sier jerven har drept fem lam.

Ny videregående skole her?

Harstad skipsindustri åpner for å legge til rette for ny videregående skole i sentrum av Harstad.

Planlegger nytt boligfelt i Medkila

Rådmannen sier ja til boligfelt i samarbeid med samme selskap som vil selge Statoil-bygget til kommunen.

Fikk ja til etablering i Gangsås næringspark

Bygget blir på 6.000 kvadratmeter. Kommunen vil fravike regional plan for handel og service.

Avlyser festspillkonsert

Må finne erstatter til Nordic Hall-konserten.

UiT-direktøren vil ha viserektor i Harstad

Universitetet presenterte i dag hvordan de vil organiseres. Dette etter en høringsrunde hvor Harstad kommune blant annet støttet kutt av Narvik som fakultetsby.

Positiv til Harstad Idrettsråds forslag om å bygge idrettsanlegg i Harstad:

-Som musikk i mine ører

Deler ut flere millioner kroner til aktivitetsanlegg:

Sjekk hvor mye de lokale anleggene får i tippemidler

Fylkesrådet deler ut spillemiddelmillioner til lokale aktivitetsanlegg.

Henrik Benjamin Igeland funnet død

Den døde personen som ble funnet i sjøen utenfor Senja i forrige uke var savnede Henrik Benjamin Igeland.

Nye farger på paletten - og utstilling i dag

Det er ikke bare asfalten på torvet som har fått en fargerik oppfrisking.

Se hvordan et havbad i Harstad kan bli seende ut

Se bilder og video og les mer om de ulike løsningene Harstad kan velge mellom.

Her vil han bygge havbad i Harstad

På reise i Finland så badesjef Kjetil Christoffersen lyset – eller skal vi heller si havet?

- Folk vil bygge flytende skulpturer og gangveier i havna

Det mangler ikke på ideer, sier havnesjefen.

Her ser du Arctic Arts Summit direkte

Se dag to av den store kulturkonferansen for Arktis. Følge den her på ht.no.

Snart kommer skattepengene

Åtte av ti får oppgjøret i dag.

Barna får pappa til å trampe klampen i bånn

Viktor Sogge ga seg etter ti år med bilcross fordi barna krevde mer av ham. Nå er det de samme barna som får han tilbake på banen.