Sikringstekniker til Norges mest spennende eiendomsmasse – Forsvarsbygg utleie

Søk på stillingen

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Forsvarsbygg består av sju virksomhetsområder: Utleie, Utvikling, Kampflybase, Nasjonale festningsverk, Skifte eiendom, Futura og Fellestjenester

Forsvarsbygg utleie er Norges største eiendomsforvalter. Gjennom vårt unike nettverk og kompetanse sikrer vi leveranser over hele landet. Vår viktigste oppgave er å skape trivsel for våre brukere og beboere.

Markedsområdets hovedfokus er inngåelse, etablering og oppfølging av leiekontrakter med militære leietagere for maksimal utleie av markedsområdets bygningsmasse, herunder ivaretagelse av drifts-, vedlikeholds og utviklingsoppgaver slik de er avtalt med leietager og/eller eier. 

Innenfor geografisk ansvarsområde er stillingens hovedfokus å sørge for at markedsområdet leverer fremragende service og kvalitet knyttet til fysiske og elektroniske sikringstjenester, herunder; 
• Automatiske adgangskontrollanlegg (AAK) 
• Automatiske innbruddsalarmer (AIA) 
• TV-overvåkningsanlegg (TVO) 

Videre skal sikringsteknikeren sørge for en optimal og effektiv gjennomføring av sikringsrelaterte oppgaver i markedsområdet ved gode allianser og rammeavtaler. 

Stillingen er lokalisert til Harstad. Noe reisevirksomhet må påregnes.  

Stillingen rapporterer til: Arenaleder/serviceleder 

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse. 

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver
• Teknisk drift, videreutvikling og dokumentasjon av fysiske og elektroniske sikringssystemer, i henhold til oppdrag gitt i «Avtale om forvaltning og teknisk drift av elektroniske sikringssystemer» mellom Forsvaret og Forsvarsbygg (Avtalen)
• Daglig drift og vedlikehold samt planlegging og utførelse av periodiske kontroller, inkludert teknisk feilretting og support på elektroniske sikringssystemer iht Avtalens krav og føringer
• Påse at regler og rutiner for innmelding av bestilling, feil og mangler overholdes, samt bidra til at besluttede rutiner følges internt og eksternt
• Bidra til gode kunderelasjoner
• Løpende kontakt og dialog med kunder, herunder utarbeidelse og presentasjon av servicerapporter samt årlig FDVU-rapport
• Leverandørkontakt lokalt for Sikringstjenester
• Støtte Avtaleansvarlig Tilleggstjenester og Fagansvarlig Sikringstjenester i arbeidet med budsjettering, planlegging og koordinering av sikringsrelaterte tjenester, samt utføre andre oppgaver relatert til Avtalen pålagt av Fagansvarlig Sikringstjenester
• Levere tilleggstjenester relatert til Avtalen
• Bistå med råd, veiledning og prosjektering ift nye større byggeprosjekter eller andre prosjekter relatert til elektronisk sikring
• Bistå med intern kursing og kompetanseheving

Kvalifikasjoner
• Relevant utdanning – Ingeniørutdannelse, IT-utdannelse eller teknisk fagskole. Lang relevant praksis kan kompensere for formell utdanning
• Dokumenterte resultater og erfaring innen fagfeltet vil bli vektlagt
• Førerkort for bil
• Erfaring fra tilsvarende virksomhetsområder
• Erfaring med offentlig innkjøp og forhandlinger er en fordel
• Gode datakunnskaper er nødvendig

Utdanningsretning
• Elektronikk / Elektro / Telekom.

Utdanningsnivå
• Høyskole/universitet
• Fagskole / fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper
• God teknisk forståelse
• Utadvendt
• Må kunne jobbe selvstendig og i samspill med andre
• Kundeorientert
• Nøyaktig
• Ryddig og representativ adferd
• Strukturert
• Løsningsorientert

Vi tilbyr
• En utfordrende jobb blant gode kollegaer.
• Lønn som seniorkonsulent (kode 1363) / overingeniør (kode 1087) (lønnsspenn: 60 - 67, 516 000 kr - 588 100 kr) iht. Statens lønnsregulativ, avhengig av utdannings-/kompetansenivå.
• Medlemskap i Statens pensjonskasse, som gir tilgang til gunstige boliglån samt gode forsikrings- og pensjonsordninger for statsansatte. (Det trekkes 2% fra bruttolønn pr mnd til lovbestemt pensjonsinnskudd for den enkelte).
• Egen bedriftshelsetjeneste, gode velferdsordninger samt fleksibel arbeidstid.

Søknadsfrist: 30.04.2017

Firma: Forsvarsbygg
Omfang: Heltid
Varighet: Fast
Sektor: Offentlig
Søknadsfrist: 30. april 2017

Søk på stillingen

Andre stillinger fra Forsvarsbygg

Søkeresultater
  • Sortér
  • Sist publisert
  • Tittel alfabetisk
  • Arbeidsgiver alfabetisk
Laster...