Andøy kommune har rundt 5.000 innbyggere, og ligger lengst nord i Nordland fylke. Kommunen har gode kommunikasjoner, med flere daglige flyforbindelser, hurtigruteanløp og fergefri forbindelse med E6. Det er rike muligheter for kulturaktiviteter, og et unikt friluftsliv.

Arealplanlegger

Søk på stillingen

Arealplanlegger - sak 17/299

Andøy kommune har et spennende og aktivt næringsliv innenfor flere sektorer. En stor fiskerinæring med en nasjonal fiskerihavn under utvikling, et bredt landbruk, internasjonale teknologibedrifter som Andøya Space Center og Andøy Test Center, Nord- Norges største entreprenørselskap LNS AS, og en reiselivsnæring i meget sterk vekst. Forsvaret er også en stor arbeidsplass og drifter landets maritime overvåkingsfly fra Andøya flystasjon. 

Kommunen har flyplass med flere daglige avganger med Widerøe og har i sommermånedene tilbyr Norwegian direkteruter til Oslo. 

  

Andøy kommune står foran en stor omstillings- og utviklingsjobb i forbindelse med stortingsvedtaket om å legge ned Andøya flystasjon i 2020. I forbindelse med dette arbeidet er det behov for å styrke næringsarbeidet og vi søker derfor etter en 

  

 AREALPLANLEGGER 

i 100 % prosjektstilling ved teknisk enhet, med varighet minimum 3 år, med mulighet for fast ansettelse (vil inngå i kommunens omstillingsprosjekt som vil ha en varighet på inntil 6 år).   

  

Teknisk enhet er bredt sammensatt og har ansvaret for bl.a. arealplanlegging, kart- og oppmålings-tjenester, byggesak, eiendomsforvaltning, landbruk, brann og redning, veg, vann og avløp.

Stillingens arbeidsoppgaver

 • Oppfølging og saksbehandling av private reguleringsplaner
 • Arbeid med/utarbeidelse av kommunale reguleringsplaner
 • Rådgiving i plan- og utbyggingssaker
 • Annet arealplanfaglig utredningsarbeid
 • Stillingen kan ved behov også tillegges andre saksbehandlingsoppgaver


Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå innenfor arkitektur, landskapsarkitektur eller tilsvarende høyere utdanning som gir arealplankompetanse
 • Annen utdanningsbakgrunn kan være relevant dersom det kan dokumenteres lang og relevant erfaring
 • Erfaring fra utarbeidelse og/eller behandling av reguleringsplaner og kommuneplaner, samt kunnskap om og erfaring med Plan- og bygningsloven er en fordel
 • Kommunen benytter seg av Norkarts GIS - systemer, GisLine. Erfaring med dette vil bli tillagt vekt.


Personlige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk.
 • Gode samarbeidsevner, serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Strukturert og sjølvstendig
 • God evne til å sette seg inn i nye oppgaver og tilegne seg ny kunnskap.


  

Vi tilbyr

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Tilsetting/lønn i hht. tariffavtale inkl. 6 måneders prøvetid.
 • God forsikrings- og pensjonsordning i KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • IA-bedrift


Søknad 

Andøy kommune praktiserer meroffentlighet, og som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge. 

Kontakt 

Enhetsleder/teknisk sjef Arne Chr. Blix, tlf. 76115040 eller e-post: abl@andoy.kommune.no 

Benytt vårt digitale søknadssenter: https://e-skjema.no/andoy  Sak nr 17/299 

  

SØKNADSFRIST: 31.03.2017

Firma: Andøy kommune
Omfang: Heltid
Varighet: Fast
Sektor: Offentlig
Søknadsfrist: 2017-3-31 00:00:00

Søk på stillingen

Andre stillinger fra Andøy kommune

Søkeresultater
 • Sortér
 • Sist publisert
 • Tittel alfabetisk
 • Arbeidsgiver alfabetisk
Laster...