Trafikkinspektør

Søk på stillingen

Øksnes Havnevesen KF søker etter medarbeider i stilling som trafikkinspektør.

Stillingsstørrelse 100 %. Det tas sikte på tilsetting 01.07.17.

Stillingen er underlagt havnesjefen.
Øksnes Havnevesen KF er organisert som et kommunalt foretak (KF) og administrasjonskontoret ligger i Myre havn – Øksnes  kommune. Foretaket har delegert myndighet etter havne-og farvannsloven. Videre forvalter og drifter foretaket industriareal, flytebrygger, faste kaier osv. i hele Øksnes kommune.

Generelt:

Stillingen vil inngå i Øksnes Havnevesen Kf`s arbeid med forvaltning, drift og utvikling av havner og anlegg i Øksnes kommune. Vi leverer tjenester rettet mot maritim og sjørelatert sektor i Øksnes kommune. Mesteparten av privat virksomhet i kommunen er knyttet direkte eller indirekte opp mot sjørelaterte næringer. Her finnes bl.a en stor lokal fiskeflåte, fiskeindustri, havbruksvirksomhet samt fiskeforfabrikk. Om vinteren bruker mange fiskebåter fra hele landet havnene våre til leveranse av fisk samt service. Det totale kvantum av varer inn/ut av havnene de siste årene ligger på rundt 500.000 tonn.

Øksnes Havnevesen Kf har som målsetting å utvikle sjørelatert virksomhet til det beste for brukerne. I våre visjoner for de neste 15 årene ligger en privat investering på sjø-og land og størrelsesorden 2-3 milliarder. Dette krever gode medarbeidere som har en positiv og god holdning til våre visjoner og Øksnes Havnevesen Kf som arbeidsplass.

Stillingsbeskrivelse:

Stillingen innebærer bl.a kontorarbeid, forvaltning etter lover og forskrifter samt vedlikeholdsarbeid på våre kaianlegg osv. Maritim erfaring og kvalifikasjoner ansees som en fordel. Herunder erfaring/arbeid med ISPS på båter eller i havner.

Fagområde: Forvaltning og drift av havner, Økonomi, marked og administrasjon

Arbeidsområde/kontor: Hele Øksnes kommune med kontorsted på Myre

Utdanningskrav: Videregående eller høyskole

Vi ser etter en fleksibel og positiv person med følgende erfaring:

 • Maritim erfaring, min. båtførersertifikat.
 • Erfaring i å forholde seg til jobbrelatert lov og regelverk.
 • Vanlig kjennskap til bruk av pc og dataverktøy.
 • Initiativ og evne til å kunne arbeide selvstendig og løsningsorientert.
 •  Gode kommunikasjonsevner på norsk og forståelig engelsk, herunder kunne respondere på henvendelser fra fartøy, reisende mv.

Arbeidstid 0800 – 1600 (sommertid 0800-1500). I tillegg har kontoret en mobiltelefon som brukes til kontakt utover arbeidstid. Denne fordeles likt blant ansatte utenfor beskrevet arbeidstid.

 

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist 15. mars 2017.

For mer informasjon, kontakt havnesjef John Danielsen på telefon nr. 76 134 035, mobil nr. 416 11204.


Søknad sendes til Øksnes Havnevesen Kf, Havnegata 7, 8430 Myre

Fullstendig søknad kan også mottas på e-post: havnekontoret@oksnes.kommune.no


Firma: Øksnes Havnevesen KF
Omfang: Heltid
Varighet: Fast
Sektor: Offentlig
Søknadsfrist: 2017-3-15 00:00:00

Søk på stillingen

Andre stillinger fra Øksnes Havnevesen KF

Søkeresultater
 • Sortér
 • Sist publisert
 • Tittel alfabetisk
 • Arbeidsgiver alfabetisk
Laster...
 • Traktøren Kjøkkenutstyr,

  Traktøren Kjøkkenutstyr, søker:

  FRANCHIESETAKER

  Søknadsfrist: 2017-2-28 00:00:00

  Sted: Blommenholm

 • WSP

  WSP søker:

  Prosjektleder, byggeleder, prosjekteringsleder - Alta

  Søknadsfrist: 2017-2-28 00:00:00

  Ønsker du å bidra til vekst i Alta-regionen? Vi søker dyktige medarbeidere til vår planlagte avdeling i Alta.

 • Lødingen kommune

  Lødingen kommune søker:

  Brannkonstabel / aspirant

  Søknadsfrist: 2017-2-28 00:00:00

 • Andøy kommune

  Andøy kommune søker:

  IT-leder

  Søknadsfrist: 2017-2-28 00:00:00

  IT-leder vil ha ansvar for drift og utvikling av kommunens IT-tjenester.

 • Tranøy Kommune

  Tranøy Kommune søker:

  Ferievikarer sommeren 2017

  Søknadsfrist: 2017-3-20 00:00:00

  Sted: Vangsvik

  Vi søker ferievikarer for renholdere, assistenter, sykepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere.

 • Lerøy Aurora AS

  Lerøy Aurora AS søker:

  DRIFTSTEKNIKER HAVBRUK - NORD-TROMS

  Søknadsfrist: 2017-2-26 00:00:00

  Til et av Lerøys anlegg i Nord-Troms søker vi Driftstekniker Havbruk

 • Petroleum Bar

  Petroleum Bar søker:

  Barsjef og bartendere

  Søknadsfrist: 2017-3-1 00:00:00

  Sted: Sortland

  Vi søker barsjef og bartendere