jobAdId
Søkeresultater
 • Sortér
 • Sist publisert
 • Tittel alfabetisk
 • Arbeidsgiver alfabetisk
Laster...
 • Storøs Auto AS

  Storøs Auto AS søker:

  Storøs Auto AS

  Søknadsfrist: 2017-4-1 00:00:00

 • Andøy kommune

  Andøy kommune søker:

  Ledige stillinger Andøy kommune

  Søknadsfrist: 2017-4-24 00:00:00

  Barnehage, skole, renhold, park- og kirkegårdsvedlikehold

 • Nordland Fylkeskommune

  Nordland Fylkeskommune søker:

  Lærer i Naturbruk

  Søknadsfrist: 2017-4-23 00:00:00

  Ved Sortland videregående skole, avdeling Kleiva er det ledig inntil 2 faste hele stillinger som samlet må dekke programfag og yrkesfaglig fordypning i fag på naturbruk. Vi ønsker søkere både fra blå og grønn retning.

 • Nordland Fylkeskommune

  Nordland Fylkeskommune søker:

  Undervisningsstillinger realfag, filologi og idrettsfag

  Søknadsfrist: 2017-4-23 00:00:00

  Ved Sortland videregående skole er det ledig inntil 6 faste 100% stillinger som samlet må dekke fagene: - Norsk, Matematikk, Rettslære, Geografi, Historie, Naturfag og Kroppsøving/idrettsfag

 • Andøytorv

  Andøytorv søker:

  Sesongansatte sommer 2017

  Søknadsfrist: 2017-4-24 00:00:00

  Oppstart ca 1.juli

 • Evenes Kommune

  Evenes Kommune søker:

  Vekstkoordinator

  Søknadsfrist: 30. april 2017

  Sted: Bogen

  I Evenes forbereder vi tidenes vekst. For at oppgaven ikke skal vokse oss over ørene, trenger vi vekstkoordinator som leder for 3-årig utviklingsprosjekt.

 • Helgeland Kraft

  Helgeland Kraft søker:

  Fagansvarlig Telekommunikasjon

  Søknadsfrist: 2017-4-30 00:00:00

  Ved vårt hovedkontor i Mosjøen har vi ledig stilling som fagansvarlig telekommunikasjon