jobAdId
Søkeresultater
Laster...
  • Andøy kommune

    Andøy kommune søker:

    PROSJEKTSEKRETÆR

    Søknadsfrist: 2017-6-9 00:00:00

    Andøy kommune står foran en stor omstillings- og utviklingsjobb i forbindelse med stortingsvedtaket om å legge ned Andøya flystasjon i 2023. I forbindelse med dette arbeidet er det behov for å styrke proskjektorganisasjonen og vi søker derfor etter prosjektsekretær.