Vil lære bort samisk

Foto: Ivar L. Paulsen

Elever i Harstad kommune kan velge bort nynorsk til fordel for samisk.

To timer ukentlig kan benyttes til opplæring i samisk kultur og språk. Og dette ønsker foreldrene Susanne Siri og Barbro Hætta-Jacobsen å informere om.

– Vi ønsker å samle de samiske barna slik at de kan få felles undervisning for eksempel en gang i uka i stedet for å sitte alene på et klasserom på hver sin skole, sier Barbro Hætta-Jacobsen.

Sammen med Susanne Siri er hun initiativtaker til et møte i kveld for å informere om muligheten.

Bakgrunnen er et ønske om å skape et samisk miljø og styrke både språkopplæringen og elevenes tospråklige identitet.

– Etter det vi vet er til sammen åtte barn under seks år, som er tospråklige samisk-norsk i Harstad, spredt i forskjellige barnehager og skolekretser, sier Hætta-Jacobsen.

Harstad kommune har på grunn av mangel på lærerressurser ikke kunnet tilby undervisningen dette skoleåret, men jobber med å ansette en lærer med samisk i fagkretsen.

– Det er en fordel om den samiske læreren kan tilknyttes en skole for å kunne tilhøre et lærermiljø. Tidligere samisklærere har uttalt at det er utfordrende å drive undervisning på flere skoler hver dag, mener sier Siri og Hætta-Jacobsen.

– En lærer med samisk i fagkretsen kan også brukes i andre fag og ha ansvar for undervisning i samisk kultur som de norsktalende elevene skal ha ifølge fagplanen, avslutter Barbro Hætta-JacobsenMer å lese på ht.no:
(Foto: Ivar L. Paulsen)

Foto: Ivar L. Paulsen

Leses nå:
Nyheter

- Nei, sånn skal det ikke gjøres!

Små endringer kunne gjort store utslag til en bedre hverdag for funksjonshemmete.

Heggen-elev omkom i London:

- Våre tanker går til elevens nærmeste familie og venner

Skolen har sendt ut pressemelding om dødsfallet.