Hva skal skje i Harstad: Idedugnad:

Nye ideer for Harstad

Gunnar Reppen var sentral da den forrige idedugnaden ble gjennomført.Foto: Øivind Arvola

I 2001 ble det laget en liste på 110 ting for et bedre Harstad. Nå utfordres du til å oppdatere lista.

Livet i Harstad skapes ikke primært av kommuneplaner, byggehøyder, arealplanlegging og statistikk. Det skapes av folkene som bor der.

I første utgave av 68,47N var vi inne på tre spørsmål der svarene definerer byen:

  • Hvem er der?
  • Hva er der?
  • Hva skjer?

Les mer fra 68,47N Harstad.

For at byen skal være et godt sted å være – og ikke bare ett transittsted – må den ha en verdi i seg selv. Det er her byens befolkning har sitt samlingssted og rom for felles opplevelser. Men det rommet må fylles med innhold som er så unikt at folk ønsker å komme til sentrum. Derfor ønsker Harstad Tidende gjennom dette magasinet å ta opp tråden fra et 15 år gammelt prosjekt – å samle gode ideer for Harstads videre utvikling. Gjennom denne siden kan nå alle komme med innspill for en bedre by og kommune. Du kan lese det som kom opp i 2001 – eller lese noen av de nye innspillene. Vi samlet inn innspillene, og presenterer en oppdatert liste når vi har fått inn nok.


Idedugnaden i 2001

I 2001 ble det gjennomført en idedugnad for Harstad.


Mer å lese på ht.no:
(Foto: Knut Godø)

Foto: Knut Godø

Leses nå:
Nyheter

Harstad sett fra sjøsiden

Les siste utgave av 68°47N her - og bli bedre kjent med en del av Harstad du kanskje ikke kjente så godt.

Satser millioner på familien

– Jeg kunne ha cashet ut og blitt pensjonist. Men hvorfor skulle jeg det? Det er jo mye artigere å skape noe, sier fiskeskipper John-Hugo Olsen. Han har flyttet rederiet fra Vesterålen til Harstad og investert millioner i båten Aunegut.

Les utvalgte artikler fra 68°47:

Tro håp og ærlighet om sentrum